Algemene Voorwaarden en Disclaimer

Voorwaarden

 • We Unite noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade en/of letsel bij de activiteiten. Deelname is dus op eigen risico. Ook kan We Unite niet aansprakelijk worden gesteld voor seksuele misdragingen.
 • Is er sprake van een fysiek en/of mentaal probleem dan ben je verplicht We Unite hierover te informeren. Het kan een reden zijn tot uitsluiting van deelname aan een event. Dit kan ook het geval zijn bij twijfel inzake geschiktheid van deelname aan een event.
 • In geval van verblijf op locatie: de eindschoonmaak wordt weliswaar geregeld, maar we stellen het op prijs indien je de locatie netjes en in goede staat achterlaat.
 • Een deelnemer kan voor verdere deelname aan het event uitgesloten worden wanneer hij/zij tijdens een event last en/of schade berokkent of hiermee dreigt. Alle kosten die hieruit voortvloeien, voor zover ze aan hem/haar toegerekend kunnen worden, komen dan voor rekening van deze deelnemer(s). Tevens kan een ge´nteresseerde vooraf met reden worden geweigerd als deelnemer bij twijfel van geschiktheid. Correspondentie over de reden is niet mogelijk.
 • Het is verboden om teksten, afbeeldingen, foto's, logo's en handelsmerken te gebruiken, te reproduceren of weer te geven zonder uitdrukkelijke toestemming van We Unite.
 • Deelnemers aan single-events worden geacht bij boeking single te zijn. Indien duidelijk wordt dat dit bij boeking al niet het geval was, dan kan betreffende deelnemer worden uitgesloten van alle aangeboden activiteiten.
 • Bij onvoldoende belangstelling kan een evenement worden gecanceld door We Unite. In dit geval vindt volledige restitutie plaats aan de deelnemers. Canceling wordt ten minste ÚÚn week voor het event gemeld.
 • Tenslotte, let's Share, Care and be Fair: HEB RESPECT VOOR ELKAAR, DE NATUUR EN DE LOCATIE!


Arrangementsovereenkomst

De persoon die het We Unite inschrijfformulier inzendt, verbindt daarmee zichzelf aan de onderstaande voorwaarden.


Aanmelding, inschrijving en betaling

 • Aanmelding voor een arrangement geschiedt door het digitaal inzenden van een volledig ingevuld inschrijfformulier naar We Unite, die deze opdracht vervolgens per e-mail bevestigt met een gespecificeerde arrangementssom en het verzoek tot een (aan)betaling.
 • De inschrijving is definitief na ontvangst van de (aan)betaling van de arrangementssom binnen drie dagen na de bevestiging.
 • De inschrijving vervalt als niet tijdig aan de (aan)betalingsverplichting wordt voldaan.
 • Inschrijvingen en eventuele kamerwensen worden in behandeling genomen op volgorde van de binnenkomst van de (aan)betaling.
 • N.B.: Wanneer We Unite een reis organiseert in samenwerking met een andere reis-organisatie gelden op dat moment de betalings-voorwaarden van de betreffende organisatie.


  Annulering

  Onderstaand vind je de restitutie-percentages over het totaalbedrag dat op dat moment betaald is (let wel: aanbetalingen zijn niet terug te vorderen).

  N.B.: Wanneer We Unite een reis organiseert in samenwerking met een andere reis-organisatie gelden op dat moment de annulerings-voorwaarden van de betreffende organisatie.

  1 Dag Weekend We(e)k(en)
  Singles for Society
  • Tot 4 weken weken voor event: 50%
  • 4 weken tot 2 weken voor event: 25%
  • Annulering 2 weken tot dag van het event: 0%
  Surprise Trips
  • Tot 4 weken voor event: 50%
  • Van 4 weken tot 2 weken voor event: 25%
  • Van 2 weken tot dag van het event: 0%
  • Tot 6 weken voor event: 50%
  • Van 6 weken tot 2 weken voor event: 25%
  • Van 2 weken tot dag van het event: 0%
  Awareness Weeks
  • Tot 6 weken voor event: 50%
  • Van 6 weken tot 2 weken voor event: 25%
  • Van 2 weken tot dag van het event: 0%
  • Tot 6 weken voor event: 50%
  • Van 6 weken tot 2 weken voor event: 25%
  • Van 2 weken tot dag van het event: 0%


  Privacy Policy

  • Gegevens die door de deelnemer aan We Unite worden verstrekt zullen niet zonder toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt. Er is echter een uitzondering en dat is wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
  • Tijdens sommige events worden er foto's gemaakt. Deelnemers die niet op de website in beeld willen zijn, kunnen dit kenbaar maken aan We unite. Betreffende foto's worden dan verwijderd van de site. Tevens worden er geen namen genoemd op de site. Uiteraard kun je vooraf ook aangeven dat je niet op een foto wilt, die mogelijk op de site wordt geplaatst.